Middle East

Our main activities… Ethical Linksi põhitegevus Lähis-Idas toimub Palestiinas, aga oleme viinud läbi tegevusi ka teistes Lähis-Ida riikides, näiteks Jordaanias ja Türgis. Tegutseme ka Lähis-Idast pärit uus-sisserändajate kohanemise edendamisel Eestis, koostades abimaterjale ja viies läbi koolitusi Lähis-Ida ja kultuuriliste erinevuste teemal koolidele, meditsiinitöötajatele, tugiisikutele jt-le

Ethical Links on korraldanud ka mitmeid diskussioone, kontserte, näituseid, mis tutvustavad Lähis-Ida reaalsust.