Materials and resources

In recent years, the Estonian society has exhibited xenophobic tendencies. Selle põhjuseid on palju – pagulasrände suurenemine Euroopasse, teiste riikide kehvad kogemused integratsiooniga, vastandumisnarratiivide tugevnemine. Liigagi sageli jäädakse probleeme läbi ühe maailmanurga prisma piidlema, tahtmata näha probleemide tekkepõhjuseid ja nende seost teiste valdkondadega.

Peame oluliseks ühiskondlikult arutleda mitmekesisuse üle ja Eesti koha üle rändeprotsessides. Oluline on ka rändeküsimuste arutelu hariduse valdkonnas.

Maailmahariduse aitab kujundada arusaamist globaalprobleemidest, nende mõjust nii üksikinimesele kui kogukonnale. Maailmaharidus on aktiivne valdkond, milles pööratakse suurt rõhku sellele, kuidas iga inimene ise saab maailmas toimuvaid protsesse mõjutada.

Käsitleme oma maailmaharidusliku tegevuse raames neid teemasid, millega töötame: kultuuridevaheline kommunikatsioon, etnilised või religioossed stereotüübid, multikultuursus, Lähis-Ida ja islamimaad laiemalt, immigratsioon ja pagulased, uues kultuuris kohanemine, aga ka feminism ja loomaõigused.

Meie kodulehel võite leida erinevaid taustamaterjale – rõõmu tutvumisel, võite kõike kasutada, võimalusel viidake palun Ethical Linksile.

MATERJALID TEEMADE KAUPA

Identiteet, stereotüübid, rassism, diskrimineerimine

Araabia maad, islamimaad, Lähis-Ida

Islamimaad ja stereotüübid

Meedia kriitiline lugemine

Samuti võite alati kutsuda meid rääkima – kooli või koolitusele, üritusele või kui tuleb hea algatuse mõte, siis võite ka ühendust võtta ja arutame, mida saaks teha.

Huvi korral saatke oma soov aadressile nastja [at] ethicallinks.org