Araabia maad

Araabia maad – kus nad on ja mis seal toimub?

Käesolev materjal on mõeldud abiks õpetajatele, noorsootöötajatele, aga ka kõikidele teistele, kes soovivad arutleda õpilastega selliste teemade üle, nagu Araabia maad, fookusega Lähis-Idal, selle tänapäeval ja lähiajalool.

Kuidas materjali kasutada

Käesolev materjal on mõeldud taustamaterjaliks õpetajale, ent paljud tekstid ja faktikastid on mõeldud lugemiseks ka õpilasele.

Harjutuste juures on välja toodud harjutuse eesmärk, juhised harjutuse läbiviimiseks ning selleks vajaminev aeg. Materjali eesmärgiks ei ole mitte niivõrd pelgalt infot või mõisteid pakkuda, vaid aidata õpetajal suunata õpilast ülalnimetatud teemade üle arutlema ja teemasid lahti mõtestama. Materjal sisaldab informatsiooni, mis aitab kaasa nii huvi tekitamisele kui ka tausta paremale mõistmisele.

Tekstid sobivad nii õpetajale endale antud teemadest tausta kujundamiseks kui ka õpilastele tutvumiseks, kuid see sõltub alati klassist ja õpetaja hinnangust klassi võimekusele. Mõned tekstid on oma raskusastmelt sobivad pigem keskkooliõpilastele lugemiseks ja põhikooli õpilaste jaoks tasub materjali lihtsustatult esitada.

Peatüki lingile klikkides leiate ka võimaluse terve peatükk korraga alla laadida.

Milleks see materjal?

Ka Eestisse on tekkinud tänaseks suurem ränne Lähis-Idast, samas on meie teadmised  selle piirkonna kohta enamasti pealiskaudsed ja põhinevad peavaoolumeedial. Enamikul Eesti õpilastel ei ole igapäevaselt väga palju võimalusi Lähis-Idast pärit inimestega kohtumiseks ning nad ei tea, milliste probleemidega puutuvad seal inimesed kokku, millest on tingitud konfliktid Lähis-Idas.

Materjal sobib kasutamiseks geograafias ja ajaloos, aga miks ka mitte ühiskonnaõpetuse tunnis, Juhul kui on võimalik kutsuda tundi välisesineja, võib käesolevat materjali kasutada ka võõrkeeletunnis.

MTÜ Ethical Links pakub sageli võimalust kutsuda selliseid esinejaid, vaadake jooksvalt kodulehte: www.ethicallinks.org või võtke ühendust mailiaadressil nastja@ethicallinks.org.

Materjali koostas: Nastja Pertsjonok

Suur tänu kõigile neile, kes materjali loomisel nõu ja jõuga abiks olid: Kadri Aavik, Lamees Abdeljalil, Anna-Liisa Jõgi, Kristjan Kaldur, Mika Pertsjonok, Marina Pertsjonok, Kristiina Punga, Marin Turm, Pille Ubakivi-Hadachi,  Jade Uma

Õppematerjali väljatöötamist on rahastanud EV Välisministeerium arengukoostöö- ja humanitaarabi vahenditest

logo- arengukoostoo_est_rgb_vaike