Islamimaad ja araabiamaad

Sageli kasutatakse läbisegi mõisteid “islamimaad”, “moslemimaad” ja “araabia maad”. Ühest kindlat sisu sõnadel “islamimaa” või “moslemimaa” ei ole – vahel tähistatakse selle terminiga riike, kus enamus elanikke on moslemid, vahel riike, mille seadusandlus viitab religioonist tulenevale raamistikule. Antud materjalis püüame näidata, et mõiste “islamimaa” on võrdlemisi sisutu, sest hõlmates niivõrd suurt ala ja niivõrd erinevaid riike, „islamimaailm“ lihtsalt ei saa olla ühetaoline. Indoneesia ja Somaalia, Iraan ja Albaania on väga erinevad riigid, siiski tähistame me neid sageli ühe nimetusega: „moslemimaad“ või „islamimaad“. Järgnevate harjutuste eesmärk on muuta mõiste “islamimimaa” nüansirohkemaks.


Harjutus ISLAMIMAAD ja ARAABIA MAAD

Aeg: 10 minutit.
Vanus: 9.-12. klassi õpilased.
Eesmärk: Eelhäälestus ja ülevaade õpilaste teadmistest. Enne harjutuse tegemist selgitusi ei jagata, sest üheks harjutuse eesmärgiks on, et õpilased ise tajuksid, millised on nende teadmised antud hetkel. Seda harjutust võib ka teha 10-15 minutit enne tunni lõppu, seejärel anda kodutööks harjutus 2 (“Turismiminister”) ja jätkata järgmises tunnis.

Õpetajale:
Jagage õpilased gruppidesse (kuni 5 inimest). Paluge neil materjale kasutamata vastata järgnevale kolmele küsimusele. Kui õpilastel tekib väga suur segadus ja see ajab protsessi ummikusse, siis paluge neil mõelda, mida tähendab “araabia”. Õpilased peaksid jõudma tõdemuseni, et see on keel. Kui õpilased jäävad ummikusse ka sõnaga islamimaad, siis korrake, et antud harjutuse puhul võib islamimaadeks lugeda nt. neid maid, kus enamus elanikke (st üle poole) on moslemid.

Õpilastele:
a. Maailmas on u. 7 miljardit inimest. Kui palju on maailmas moslemeid (nt osakaaluna)?
b. Nimetage kõik islamimaad, mis pähe tulevad (nt. võite arvestada islamimaaks sellist maad, kus enamus elanikest on moslemid).
c. Nimetage kõik araabia maad, mis pähe tulevad.

Arutelu teemad/abistavad küsimused:
Paluge gruppidel vastused ette lugeda. Arutelu käigus nimetage ära järgmised olulised punktid: Araablased on inimesed, kes räägivad araabia keelt, moslemid on inimesed, kes määratlevad ennast islamiusku kuuluvana. Kõik araablased kindlasti ei ole moslemid (kõikides araabia maades on ka teisi religioone, nt kristlastest, budistidest või ateistidest araablasi), ammugi ei ole kõik moslemid araablased (u. 15% moslemitest on araablased). Üheks segiajamise põhjuseks võib olla see, et araabia keel on islamiusu peamine keel – sarnaselt sellele, kuidas ladina keel oli veel üsna hiljuti katoliku kiriku peamine keel.
Arutage õpilastega, kas on mõni riik, millest nad teavad rohkem ja mõni selline, millest nad üldse midagi ei tea? Millistest nad teavad ja mida? Kas õpilased arvavad, et nt. Bangladeshis ja Egiptuses on inimesed sarnased, kuna mõlemas kohas elavad moslemid? Umbes 23% maailma elanikest on moslemid.

Pärast harjutuse 1 (“Islamimaad”) läbiviimist, näidake õpilastele kaarte (vt. all) ja nimetage araabia maid ja moslemienamusega maid. Näidake ka pilte erinevatest riikidest, pöörates tähelepanu sellele, et ka riigi siseselt on alati mitmesuguseid inimesi (linnas ja maal, madalama ja kõrgema haridusega jne)

Araabia maad

MATERJAL ISLAMIMAAD ARAABIA MAAD
“Araabia maad” on 22 Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas paiknevat riiki, kus enamik inimesi räägib esimese keelena araabia keelt.
Need riigid on: Alžeeria, Bahrein, Komoori saared, Djibouti, Egiptus, Iraak, Jordaania, Kuveit, Liibanon, Liibüa, Maroko, Mauritaania, Omaan, Palestiina, Katar, Saudi Araabia, Somaalia, Põhja-Sudaan, Süüria, Tuneesia, Araabia Ühendemiraadid ja Jeemen. 2013. a seisuga elab neis riikides kokku 369,8 miljonit inimest, ehk umbes viiendik moslemitest. Nendes riikides räägitav araabia keel on päris erinev – vahel isegi nii erinev nagu itaalia või hispaania keel. Neil kõigil on küll ühine standardkeel, mida kasutatakse ametikuks suhtlemiseks.

Õpetajale: Kuna Sudaan on nüüd jagunenud Põhja- ja Lõuna-Sudaaniks, selgitade õpilastele, et pool Sudaani kaardist peaks olema värvilt valge, mitte roheline (Lõuna-Sudaani riigikeeleks on inglise keel ja suurimaks religiooniks kristlus, aga uusi kaarte ei ole veel leida). Juhtige õpilaste tähelepanu sellele, et Iraan ei ole araabia riik (see on väga sagedane viga, mida tehakse). Iraani ajalooline nimetus on Pärsia ja pärsia keel on ka täna Iraani ametlik keel.

Islamimaad ehk moslemienamusega riigid

MATERJAL ISLAMIMAAD MAJORITY MUSLIM

Moslem (muslim) on inimene, kes tunnistab islamiusku. Moslemid on kristlaste järel maailmas suuruselt teine religioosne grupp: umbes 1,6 miljardit inimest (Pew Research Centre, 2011). See number täpne, sest iga rahvalugemise korral on küsitavusi metoodika osas (mõnes riigis ei olegi rahvaloendusi, mõnes loetakse automaatselt kõik elanikud moslemiteks, küsimata nende käest, milline on nende suhe religiooniga, mõnes riigis võib olla ühiskondlikult problemaatiline määratleda ennast mittereligioosseks inimeseks jne), siiski näitab see suurusjärku.  Nii suure rahvaarvu puhul on praktiliselt võimatu mingit üldistust luua.

2010. a seisuga oli maailmas 49 riiki, kus moslemid moodustasid rohkem kui 50% elanikkonnast. Suurimad moslemite arvuga riigid maailmas 2009. a seisuga olid Indoneesia, Pakistan, India, Bangladesh, Egiptus, Nigeeria, Iraan, Türgi, Alžeeria ja Maroko.

Näidake õpilastele valiku pilte erinevatest moslemimaadest, et neil tekiks pilt sellest, kui erinevad võivad need olla:

MATERJAL ISLAMIMAAD ADELA

Foto: Adela, 17-aastane moslemineiu Albaania külast, 2009

somaalia-neiud

Foto: Somaalia tüdrukud stipendiumiprogrammi raames õppimas

MATERJAL ISLAMIMAAD AMMAN

Foto: Jordaania, Amman´i linna tänav, 2011

MATERJAL ISLAMIMAAD INDONESIA

Foto: Tänavatoidu müüja, Jakarta (Indoneesia) (Vikipeedia)

MATERJAL ISLAMIMAAD INDONESIA

Foto: Indoneesia naised poes riideid ostmas (Getty Images)

Näidake, kuidas ka ühe riigi piires võivad inimesed näha välja erinevad:

MATERJAL ISLAMIMAAD PALESTIINA BEDUIINIPERE

Foto: Palestiina beduiinipere, 2010

MATERJAL ISLAMIMAAD PALESTIINA NEIUD

Foto: Palestiina tüdrukud ülikoolist väljumas

MATERJAL ISLAMIMAAD PALESTIINA TÜDRKUD


Õpetajale: Kui harjutus 1 („Islamimaad“) sai tehtud tunni lõpus ja jätkate araabia maade/Lähis-Ida teemaga järgmises tunnis, võite anda õpilastele kodutööks harjutuse 2 („Turismiminister“), s.t. ülesande uurida iseseisvalt juurde infot islamimaade kohta. Järgnev harjutus sobib paremini õpilastele, kes juba saavad hakkama ingliskeelse info otsimisega. Tuletage õpilastele ka meelde, et nad allikad kirja paneksid.

Harjutus TURISMIMINISTER

Aeg: Kodutöö.
Vanus: 8.-12. klassi õpilased.
Eesmärk: Uurida iseseisvalt ja loominguliselt infot riigi kohta, kus arvestatav osa elanikke on moslemid.
Vajaminev: Eelnevalt valmistage ette nimekiri riikidest, mille vahel õpilased võivad valida endale meelepärase riigi. Printige ülesande tekst. Valikus olevad riigid võiksid asuda erinevates piirkondades. Hea oleks, kui õpilased ei saaks valida rohkem kui kaks tööd ühe riigi kohta.

Õpetajale:
Töö võib toimuda kas paarikaupa või gruppides, kus on 3-4 inimest. Paluge õpilastel valida üks moslemienamusega riik ning teha sellest kokkuvõte järgmiste küsimuste põhjal. Küsimuste hulka saab vähendada vastavalt õpilaste huvile ja võimekusele. Õpilased võivad teha kas lühiülevaate ja seda esitada (üksteisele või kirjalikus vormis õpetajale) või nt. suuremad plakatid, mida võib seinale panna ja teha näituse.

Õpilastele:

Palju õnne! Sa oled saanud turismiministriks ja riigi eelarvest on lõpuks ometi eraldatud raha, et saaksid tutvustada oma riiki! Sa saad selle raha eest teha veebilehe, millel pead andma oma riigist lühikese ülevaate, mis innustaks turiste riiki külastama tulema. Sa pead mõtlema, mis oleks kodulehe lingi aadress (nimi). Sinu koduleht peab sisaldama vähemalt 7 pilti. Oluline! Pane igale väitele või faktile juurde allikas (s.t. kust Sa selle info võtsid)!
Allpool on küsimused, millele pead vastuse leidma, aga loomulikult võid ka muid huvitavaid asju lisada!
Rahvastik
Kui palju inimesi elab Sinu riigis ja millisesse usku nad kuuluvad? Kui palju naisi ja kui palju mehi? Milline on keskmine vanus? Milliseid keeli riigis räägitakse? Milline on ametlik keel?
Ajalugu
Kui kaua on Sinu riik iseseisev olnud? Kas ta on olnud ka mõne teise riigi võimu all? Mis on Sinu riigi pealinn? Kas see linn on alati olnud pealinn – kui ei ole, siis mis ajast on see pealinn?
Majandus
Millised maavarad või muud ressursid on Sinu riigis? Mida Sinu riik toodab? Milline on selle majandus? Kas midagi, mida Sinu riik toodab, võib leida ka Eestis?
Geograafia
Millisel mandril on Sinu riik? Millises piirkonnas? Millised on ümbritsevad riigid? Milline on maastik (veekogud, kõrbed jm) ja kliima? Millal oleks Sinu riiki kõige parem külastada ja miks?
Mida huvitavat võib Sinu riigis näha? Milline kuulus inimene on pärit Sinu riigist? Kas Sinu riigis on huvitav arhitektuur? Kunst? Sport? Käsitöö?

Arutelu teemad/abistavad küsimused:
Paluge õpilastel rääkida, kas neil tekkis huvi „enda“ riiki külastada? Mis tundus huvitav? Mis tundus hirmutav? Kas neil oleks huvitav kohtuda kellegagi sellest riigist? Millise ühe küsimuse (või mitu küsimust) nad selle inimese käest küsiksid?