Meedia

Käesolev materjal on mõeldud abiks õpetajatele, kes tahab arendada õpilaste kriitilise meediatarbimise oskust.

Materjali pakub üldist sissejuhatust meedia kriitilisse lugemisse. Selles on toodud harjutusi nii üldiselt vähemusgruppide kuvandi kohta Eesti meedias, kui spetsiifiliselt moslemite kuvandi kohta.

Meedia muutumine
Kui objektiivne on peavoolu meedia?
Pealkirjad
Stereotüübid ja represntatsioon

Materjali saab kasutada nt. järgmistes õppeainetes: ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus, religiooniõpetus. Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks 7.- 12. klassis, ent tekstid ja harjutused on erineva raskusastmega ja vajavad nooremates klassides kohandamist.

Milleks see materjal?

Eesti elanike seas sallimatus immigrantide, islamiusuliste ja teistest rassidest inimeste suhtes on viimastel aastatel kasvanud.

Eestis esinevad eelarvamused islamimaade kohta on kujunenud peamiselt lääne peavoolumeedia põhjal. Eelarvamused kinnistuvad aga seda enam seal, kus inimestel ei ole võimalik otsekontaktide kaudu nende paikapidavust kontrollida. Kuna Eesti moslemikogukond on väike, saab enamik siin elavaid inimesi informatsiooni islamimaade kohta vaid meedia vahendusel. Meedia kriitilise lugemise aitab oskus õpilasel paremini näha, kus meeida taastoodab stereotüüpe.