People

Nastja

Nastja elus on läbi põimunud erinevad kultuurid, keeled ja lapsed. Peterburis sündinud, Tartus ja Taanis elanud, on Nastja varakult puutunud kokku erinevate kultuuridega, mõtteviisidega ning ideega, et iga inimene saab maailma paremaks muutmiseks ise ära teha. Nastja õppis Tartu Ülikoolis skandinavistiks ja alates 2003. aastast on ta järel- ja sünkroontõlgi ning keeleõpetajana töö kõrvalt püüdnud aktiivselt kodanikuühiskonna edendamisse panustada

Inglise keele tund Jordaania beduiiniküla lastega

Inglise keele tund beduiiniküla lastega

Since 2003. aastast alates on Nastja tegelenud põllumajanduse ja keskkonnaküsimustega (mahepõllumajandus, geneetiliselt muundatud toit, monopolid põllumajandusturul ja nende mõju ühiskonnale, teaduse ja ühiskonna vahelised sidemed), hiljem on Nastja töötanud ka Eesti RohelisesLiikumises arengumaade temaatikaga ning Jaan Tõnissoni Instituudis maailmahariduse küsimustega.

Alates 2010. aastast töötab Nastja Balti Uuringute Instituudis, kus tema ülesandeks on suurendada sidemeid teaduse ja ühiskonna vahel, aidates mittetulundussektoril tasuta teadustuge saada. Nastja tegeleb ka pagulaste aitamisega, aidates neil Eestis uute väljakutsetega paremini toime tulla.

2008. aastal käis Nastja esimest korda Lähis-Idas. Korduvad Palestiinas viibimised (viimati oma kahe lapsega alternatiivmeditsiini kliinikus töötades), Jordaania beduiinikülas lastele inglise keele õpetamine, Iisraeli-Palestiina konflikti tausta lahtimõtestamine, Süüria sõda, pagulaskriis ja kasvav ksenofoobia on toonud kaasa arusaamise, et ta ei saa Lähis-Idas toimuvat lihtsalt pealt vaadata, ilma et prooviks enda poolt midagi teha. Ja tunde, et see on piirkond, mida tahaks tutvustada ka teistele.

Kadri

Alates 2007. aastast on Kadri töötanud Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses projektijuhina, kus on läbi viinud teavitustööd, uurimusi jm tegevusi (nii Eestis kui koostöös teiste riikide MTÜ-dega) erinevatel soolise võrdõiguslikkusega seotud teemadel, näiteks töö- ja pereelu ühitamine, sugu ja haridus, naised ja tüdrukud arengumaades jne. Kadri

Kadri on lõpetanud Tallinna Ülikooli inglise keele õpetaja eriala ning lisaks sellele on tal magistrikraadid soouuringutes ning multimeedia juhtimises. Hetkel õpib Kadri Tallinna Ülikoolis sotsioloogia doktorantuuris ning tema doktoritöö keskendub soolisele ja etnilisele ebavõrdsusele Eesti tööturul.

Kadri jaoks on olulisteks põhimõteteks sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalne õiglus, keskonnasäästlik eluviis ja eetiline tarbimine, mida ta püüab järgida nii isiklikus kui tööalases tegevuses. Kadri on ühe Eesti suurima vegan retseptide kogu autor.

Viimased 4 aastat on üheks Kadri huvialaks olnud fotograafia. Fotode kaudu on Kadri tutvustanud Eesti avalikkusele arengumaade inimeste elusid ja probleeme. Kadri on kahe fotonäituse autor: “Lõuna-Aafrika Vabariigi kontrastid: Elu Khayelitshas” (2005) ja “Albaania naiste argipäev” (2010).

Dan

Dan otsustas liituda Ethical Linksiga, sest talle on südamelähedaseks

Vabatahtlikuna Palestiinas, Al Bireh´s

Vabatahtlikuna Palestiinas, Al Bireh´s

teemaks vastastikune austus erinevate kultuuride vahel, fookusega Lähis-Ida piirkonnal. Tänases kohati eelarvamusterohkes Eestis tahab ta edendada kultuurilist integratsiooni, ja vähendada nii eestlaste kui uute tulijate hirme, sest ta on veendunud, et Eesti riik ja ühiskond suudab pöörata migratsioonikriisi probleemid lahendusteks.

Dan on elanud ja töötanud USAs, Palestiinas, Soomes ning Kreekas. Viimased kolm aastat on ta veetnud Palestiinas: alguses vabatahtlikuna ja hiljem töötades erinevate kohalike organisatsioonide võimekuse tõstmisega. Dan on tegev olnud nii projektijuhina, vabatahtlike koordinaatorina kui ka turundus- ja kommunikatsioonijuhina.
Danile meeldib reisida ja õppida tundma uusi kultuure ja eluviise, kokata ning oma pere ja sõprade seltsis aega viita.