About us

NGO Ethical Links was established in 2011. Me tegutseme sellistes valdkondades nagu sotsiaalne sidusus, maailmaharidus ja arengukoostöö, diskrimineerimise vastu võitlemine ja sotsiaalne õiglus, kultuuriline mitmekesisus ja sallivus, inimõigused ja aktiivne osalus.

Ühise nimetajana erinevates valdkondades, millega töötame, näeme õiglast ja hoolivat arengut. Hoolimatus ja ebaõiglus on midagi sellist, mis tekitab meis soovi tegutseda.

MTÜ Ethical Links logo on inspireeritud Lääne-Aafrika adinkra sümbolist nkonsonkonson, mis tähendab tõlkes ketilüli ning sümboliseerib ühtsust ning inimestevaheliste suhete olulisust. Iga kett koosneb lülidest ja kõik lülid on olulised, vaid koos moodustavad nad terviku. Sümbol tähistab inimeste omavahelist seotust ning rõhutab, et ühtehoidmises ning kogukonna aitamises peitub jõud.

See võtab päris hästi kokku, mida me elust arvame.