Materjalid ja ressursid

Eesti ühiskonnas on palju rändega seotud teemasid, mille üle käib emotsionaalne arutelu – nt põgenikud, araabia maade kulltuur, erinevate kultuuride põimumine ja võimalikud probleemid.

Kõik need teemad jõuavad ka laste ja noorteni ja vajavad arutelu, seepärast oleme valmis teinud materjali, mis aitab õpetajatel ja noorsootöötajatel neid küsimusi arutada.

Meie kodulehel leiate materjale järgmiste teemade kohta, mis on seotud rände ja ühiskondliku sidususe küsimustega:

Identiteet ja stereotüübid

Araabia maad

Islamimaad stereotüübid

Ränne ja pagulased

Meedia

Soovi korral võite alla laadida terve õppematerjali pdf-failina

Stereotüüpide ja diskrimineerimise käsitlemine klassis, sh pagulasküsimuste, Araabia maade ja islamiusu kontekstis

LAE ALLA PDF

Pakume ka võimalust kutsuda meie ekspert rääkima sellistel teemadel nagu kultuuridevaheline kommunikatsioon, etnilised või religioossed stereotüübid, multikultuursus, Lähis-Ida ja islamimaad laiemalt, immigratsioon ja pagulased, Lähis-Idsat tulijate kohanemine uues kultuuriruumis. Koolidele pakume lisaks võimalust käsitleda põhjalikumalt meediatarbimist.

Võimaliks on kaasa kutsuda ka Lähis-Idast pärit Eestis elav esineja – rääkima, aga ka huvitegevust läbi viima.

Meie kodulehel võite leida ka erinevaid taustamaterjale – rõõmu tutvumisel, võite kõike kasutada, aga palume viidata Ethical Linksile.

Huvi korral võtke ühendust

Nastja Pertsjonok
nastja [at] ethicallinks.org
51 32 891

Lähis-Ida ja stereotüüpe käsitleva õppematerjali väljatöötamist on rahastanud EV Välisministeerium arengukoostöö- ja humanitaarabi vahenditest.