Stereotüüpidest ja araabia maadest

I OSA – ÜLDISED TEEMAD
1 Stereotüübid
2 Identiteet
3 Rassism ja võõraviha
4 Diskrimineerimine
II OSA – ARAABIA MAAD
1 Mis on islamimaad?
2 Araabia maad ja Euroopa
3 Lähis-Ida
4 Iisrael ja Palestiina
5 Süüria
6 Islam – levinud stereotüübid
7 Islamofoobia
III OSA – MEEDIA
1 Meedia muutumine
2 Kui obejektiivne on peavoolu meedia?
3 Pealkirjad
4 Stereotüübid ja representatsioon

Käesolev materjal on mõeldud abiks õpetajatele, kes tahavad arutleda õpilastega selliste teemade üle, nagu identiteet, võõraviha, diskrimineerimine ning stereotüübid, nii üldiselt kui araabia maade või islamiusu kontekstis, samuti arendada õpilaste kriitilise meediatarbimise oskust.

Materjali saab kasutada nt. järgmistes õppeainetes: geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, kirjandus, religiooniõpetus.

Materjalist leiab nii üldist tausta araabia maade kohta, ajaloolist tausta Lähis-Ida kohta, mõistete seletusi, aruteluküsimusi ja harjutusi, inimeste lugusid ning ülesandeid meedia kriitiliseks lugemiseks.

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks 7.- 12. klassis, ent tekstid ja harjutused on erineva raskusastmega ja vajavad nooremates klassides kohandamist.

Õppematerjal koosneb kolmest osast:

  • Üldosa, mis annab võimaluse juhatada sisse sellised teemad, nagu stereotüübid, identiteet diskrimineerimine. Sellest osast leiab materjali väga erinevate tundide jaoks.
  • nt. võib identiteedi harjutusi teha enne kirjandite kirjutamist emakeeletunnis.
  • Araabia maade ja Lähis-Ida osa, mis annab konkreetsema ülevaate piirkonnast ning puudutab levinud stereotüüpe.
  • Meedia osa, mis pakub üldist sissejuhatust meedia kriitilisse lugemisse ja kus on toodud harjutusi nii spetsiifiliselt moslemite kuvandi kohta Eesti meedias, kui ka teiste vähemusgruppide kohta.

Milleks see materjal?

Eesti elanike seas sallimatus immigrantide, islamiusuliste ja teistest rassidest inimeste suhtes on viimastel aastatel kasvanud.

Eestis esinevad eelarvamused islamimaade kohta on kujunenud peamiselt lääne peavoolumeedia põhjal. Eelarvamused kinnistuvad aga seda enam seal, kus inimestel ei ole võimalik otsekontaktide kaudu nende paikapidavust kontrollida. Kuna Eesti moslemikogukond on väike, saab enamik siin elavaid inimesi informatsiooni islamimaade kohta vaid meedia vahendusel.

Meil kõigil on oluline roll tänase maailma stabiilsuse säilitamisel ja suurendamisel ning sallimatuse vähendamisel. Eriti suur osa on selles koolil, kuna enamikul Eesti õpilastel ei ole igapäevaselt väga palju võimalusi teiste kultuuride tundmaõppimiseks otsekontaktide kaudu. Õppematerjal aitab õpetajal käsitleda neid teemasid klassis.

Kuidas materjali kasutada
Käesolev materjal on mõeldud taustamaterjaliks õpetajale, ent paljud tekstid ja faktikastid on mõeldud lugemiseks ka õpilasele. Oleme püüdnud materjali teha võimalikult kasutajasõbralikuks – nt. on harjutuste puhul õpilastele mõeldud osa märgistatud, samuti saab harjutuse küsimusi failina alla laadid, et oleks lihtsam kas välja printida või powerpointi slaidile ümber tõsta.