Materjalid ja ressursid

Eesti ühiskonnas on palju rändega seotud teemasid, mille üle käib emotsionaalne arutelu – nt põgenikud, araabia maade kulltuur, erinevate kultuuride põimumine ja võimalikud probleemid.

Kõik need teemad jõuavad ka laste ja noorteni ja vajavad arutelu, seepärast oleme valmis teinud materjali, mis aitab õpetajatel ja noorsootöötajatel neid küsimusi arutada.

Meie kodulehel leiate materjale järgmiste teemade kohta, mis on seotud rände ja ühiskondliku sidususe küsimustega:

Identiteet ja stereotüübid

Araabia maad

Islamimaad stereotüübid

Ränne ja pagulased

Meedia

Meie kodulehel võite leida ka erinevaid taustamaterjale – rõõmu tutvumisel, võite kõike kasutada, aga palume viidata Ethical Linksile.