Ränne ja pagulased

Migratsioon ja pagulased on tänases Eestis üks tulisemaid teemasid ning arutelus esitatakse sageli läbisegi fakte, arvamusi ja ka lausa müüte.

Sageli on arutelud mõjutatud skepsisest ja koguni hirmust pagulaste ja kultuurikonfliktide ees. See on otseselt seotud sellega, kuidas nähakse migratsiooni. Migratsiooni tajumist ühelt poolt peegeldab, teiselt poolt toidab see, kuidas seda peavoolumeedias käsitletakse (tänases päevas suuresti seoses pagulastega), seades pagulasi kord ohvrirolli, kord süüdistades neid ning näidates neid kord vaeste ja abitutena, kord ohtlike kelmide ja ärakasutajatena.

Käesolev materjal pakub õpetajale ja noorsootöötajale võimalust käsitleda rändeteemat faktipõhiselt, samuti tuua teemakäsitlusse tagasi humaansemat perspektiivi.

Rände ja pagulaste osas leiate järgmisi teemasid:

Ränne Eestisse

Pagulased maailmas ja Eestis

Sõjad, pagulus ja kunst

Uues kultuuris kohanemine