Kuidas õpetada oma lapsele sallivust?

Salliv ühiskond saab alguse lastest. Ajal, mil Eestis on rassism ja äärmuslus tõusmas, on eriti oluline õpetada lastele maast-madalast, mis on sallivus. Lapsed on nagu käsnad, tõmmates endasse kõik, mida nad näevad, seda eriti oma vanemate pealt vaadates. Seetõttu on eriti oluline olla hea eeskuju, et mõjutada lapsi positiivselt ning õpetada neile varakult sallivust.

Alljärgnevalt toome välja mõned viisid, kuidas edendada oma lapses sallivust.

1. Näita empaatiat omaenda sõnade ja tegude kaudu

Ei piisa üksnes sellest, kui sa noomid oma last iga kord, kui ta kedagi kiusab – ka sinu enda teod on olulised. Kui sa kohtled teisi inimesi austuse ja avatud meelega, teeb sedasama ka sinu laps, kes jälgib sinu iga liigutust. Isegi negatiivsed kommentaarid sinu enda kohta õpetavad lapsele halbade kommentaaride tegemist ning hukkamõistmist, seega sa pead eriti kiivalt jälgima, mida sa ütled ning kuidas käitud.

2. Edenda enesekindlust

Ebakindlad inimesed kipuvad kompenseerima seda ebakindlust, suhtudes teistesse sedavõrd halvemini, et omaenda enesekindlust tõsta. Seetõttu on oluline sisendada lapsele enesekindlust, et ta suudaks ka paremini vastu võtta erinevusi teistes ning näeks väärtust igas inimeses. Enesekindel laps on õnnelik laps!

3. Väärtusta traditsioone ning õpi ka teiste kultuuride traditsioone

Kultuuril ja traditsioonidel on väga suur osa selles, kuidas selle kultuuri esindajat vastu võetakse mujal maailmas. Kui sa tahad, et su lapsest kasvaks salliv empaatiline kodanik, on oluline kodus tähistada traditsioone ja tutvustada lapsele ka erinevaid teisi kultuure. Näiteks kui sa tähistad ise kodus jõule kristlikul viisil, oleks mõistlik lapsele selgitada ka näiteks juutluse jõulutraditsioone. Kõik sellised väikesed asjad aitavad lapsel aru saada, et maailm ongi väga erinev ja see on täiesti hea.

4. Lase lapsel kogeda mitmekultuursust

Üks viise, kuidas su laps saab harjuda erinevate kultuuridega, on lasta tal ise seda kogeda. Sa võid näiteks lasta lapsel osaleda erinevates töötubades, laagrites või muudes tegevustes, mis võimaldavad tal kokku puutuda mitmete kultuuridega. Tänapäeval korraldatakse ka koolides palju erinevaid üritusi, mis aitavad lapsel arendada sallivust ja mitmekultuurset mõtteviisi.

5. Reisi lapsega koos

Kas ka sinu peres on tavapärane aastas korra reisil käia? Kui nii, siis võta kindlasti ka laps kaasa, mitte ära jäta teda vanavanemate juurde. Välismaal käimine aitab arendada lapse maailmavaadet ning annab talle võimaluse kogeda uut keskkonda.

6. Räägi erinevustest

Kõigele lisaks on mõistlik ka perekeskis rääkida erinevustest – juuksevärv, nahavärv, huvid ja meeldimised. Vestluse käigus on võimalik välja tuua, kuidas see on hea, et inimesed on erinevad ning samas saab selgitada, et inimesed on samal ajal aga samasugused.

7. Ära väldi lapse küsimusi

Lapsed küsivad väga keerulisi küsimusi vahel ning pole välistatud, et mõned küsimused panevad sind mõtlema, kuidas vastata “õigesti”. Kui sa aga ei vasta midagi, jätab see mulje nagu sellistest teemadest ei tohikski rääkida. Proovi alati vastus anda ning isegi, kui sa ei oska midagi vastata, ütle lapsele, et uurid teemat lähemalt ja annad talle hiljem korraliku vastuse.